Diễn đàn: PHÁT HÀNH GAME CHÍNH THỐNG

Nơi chia sẽ kinh nghiệm phát hành game chính thống và các phòng ban cần có

Danh mục   Bài cuối

 1. Nơi chia sẽ kinh nghiệm vận hành game mobile , Web , PC

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 6,149
  • Bài viết: 51,313
  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,130
   • Bài viết: 12,706
  2. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,187
   • Bài viết: 11,777
  3. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 942
   • Bài viết: 7,222
  4. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 1,374
   • Bài viết: 7,948
 2. Nơi chia sẽ kinh nghiệm MKT game

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,752
  • Bài viết: 9,372
  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 946
   • Bài viết: 3,864
 3. Nơi chia sẽ kinh nghiệm tìm game , đánh giá , nhận định thị trường

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,740
  • Bài viết: 6,226
  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 930
   • Bài viết: 2,803
 4. Nơi chia sẽ kinh nghiệm hiệu đính , dịch thuật game , contact

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,619
  • Bài viết: 5,192
  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 904
   • Bài viết: 2,353
 5. Nơi chia sẽ kinh nghiệm thiết kế web, wap ,teaser , landing , banner game

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 1,691
  • Bài viết: 3,959
  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 979
   • Bài viết: 1,916
 6. Nơi chia sẽ kỹ thuật , tech , pub , server

  Hoạt động :

  Thống kê diễn đàn:

  • Chủ đề: 763
  • Bài viết: 2,072
  1. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  2. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  3. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  4. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ
  5. Hoạt động :

   Thống kê diễn đàn:

   • Chủ đề: 0
   • Bài viết: 0

   Bài cuối:

   Chưa bao giờ