Sử dụng Bảng Flipchart tại tphcm là một trong những kỹ thuật hiệu quả nhất giúp cho cuộc họp thành công

Bảng Flipchart sự dụng cho các phòng họp có số lượng từ 2 người trở lên

Hãy nhớ : sử dụng bảng Flipchart là cả 1 nghệ thuật trong cuộc họp

Nếu bạn muốn đích thực tạo nên một cuộc họp hiệu quả, hãy chú ý và biên chép thành các gạch đầu dòng trên flipchart, sau đó chọn lọc và sẽ không ai phản đối bạn

Nhưng sẽ sai trái : nếu bạn đề cập mọi vấn đề 1 cách hách dịch, rứa để điều khiển, chỉ dẫn mọi người như cô giáo vs học trò. Bạn sẽ được nom như 1 người thích kiểm soát .

Ghi nhớ :

Flipchart để ghi chép những điểm chính một cách thuận tiện và dễ nhìn.

Hãy để mọi người cùng sử dụng Bảng Flipchart một cách dân chủ, sẽ có nhiều cách nhìn, giải pháp trong cuộc họp hơn bằng cách cung cấp bút đánh dấu cac màu.

Khi là người chủ trì cuộc họp, bạn nên sắp đặt chỗ ngồi gần Flipchart. Và khi bạn không cần sử dụng đến nó, bạn có thể ngồi xuống với mọi người . Bạn không phải là ngươi độc nhất phải đứng lên .

Luôn nhớ rằng : khi nghe thấy một ý tưởng liên quan/ hoặc 1 điểm mà được đánh giá cao, lập tứng viết vào Flipchart

Sử dụng Bảng Flipchart:

Ghi lại những ý kiến để ý của mọi người trong cuộc họp

Cả nhóm nắm bắt ý tưởng dễ dàng

cổ vũ quan điểm của những người nhát