396
*
Miss Fortune cảnh vệ Tinh Tú369
*
Syndra vệ binh Tinh Tú310
*
Ezreal cảnh vệ Tinh Tú369
*
Soraka cảnh vệ Tinh Tú310

Ngoài ra, mẫu mắt Mimi cũng sẽ được mở bán ra với giá 65 RP.

*Giá những gói đã có điều chỉnh đúng chuẩn hơn do bao gồm sự cầm trong cửa Hàng. Shop chúng tôi sẽ không hoàn lại vật phẩm với những bạn đã mua.

Bên cạnh đó, các gói trang phục tiếp sau đây sẽ được tặng kèm từ ngày 8/9 đến hết ngày 25/9 như sau:

*
Vật phẩmGiá RP
Ahri vệ binh Tinh Tú + tướng + khung mua trận

2269 -> 1833 RP nếu chưa có tướng

1635 RP nếu đã tất cả tướng

Miss Fortune cảnh vệ Tinh Tú + tướng tá + khung cài đặt trận
Syndra cảnh vệ Tinh Tú + tướng mạo + khung thiết lập trận
Ezreal vệ binh Tinh Tú + tướng mạo + khung cài trận
Soraka vệ binh Tinh Tú + tướng mạo + khung thiết lập trận
Biểu tượng Kiko
Biểu tượng Multi
Biểu tượng Yuuto
Biểu tượng Shisa
Biểu tượng Boki cùng Baki
Mẫu đôi mắt Mimi
*
Vật phẩmGiá RP
Ahri vệ binh Tinh Tú + tướng tá + khung thiết lập trận

505 -> 450 RP

Biểu tượng Kiko
*
Vật phẩmGiá RP
Miss Fortune vệ binh Tinh Tú + tướng + khung download trận

458-> 413

Biểu tượng Boki cùng Baki
*
Vật phẩmGiá RP
Syndra vệ binh Tinh Tú + tướng tá + khung download trận

419-> 364

Biểu tượng Multi
*
Vật phẩmGiá RP
Ezreal vệ binh Tinh Tú + tướng tá + khung thiết lập trận

478-> 423

Biểu tượng Yuuto
*
Vật phẩmGiá RP
Soraka vệ binh Tinh Tú + tướng tá + khung cài đặt trận

344 -> 327

Biểu tượng Shisa

Lưu ý

Với những các bạn đã có tướng với mua xiêm y lẻ, khi mua gói, các bạn sẽ sở hữu thêm biểu tượng và khung download trận.Khung cài trận của các trang phục đang chỉ rất có thể được sở hữu lúc mua gói.Sau ngày 25/9, những gói sẽ được đóng lại, đồng nghĩa tương quan với vấn đề các bạn sẽ không thể thiết lập gói để mua khung download trận của những trang phục này nữa. Tuy nhiên, các trang phục vẫn vẫn được kinh doanh nhỏ ở mục xiêm y trong cửa hàng.Khung tải trận tồn tại vĩnh viễn

Thông tin hỗ trợ

*