Với những phiên bản Ubuntu bây chừ Khi cài đặt rất dễ dàng có lỗi cùng mất không còn tài liệu laptop ví như cài đặt không đúng cách, tôi cũng đã có lần bị 1 lần buộc phải bao gồm tay nghề