Khắc phục lỗi không gõ được tiếng việt trên chrome