Câu chuyện mai mối minh béo cho đức phúc: trấn thành mất 5 điểm thanh lịch, nhà sản xuất mất cả 10!