Droid4x 2021, phần mềm giả lập chơi game android trên máy cấu hình yếu