Excel mang lại clblamgame.com 365 Excel cho clblamgame.com 365 dành mang lại máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm nhâm thìn Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 xem thêm...Ít hơn

Bài viết này miêu tả cú pháp cách làm và phương pháp dùng hàm SQRT trong clblamgame.com Excel.

Bạn đang xem: Hàm sqrt trong excel là gì

Mô tả

Trả về căn bậc nhị của số dương.

Cú pháp

SQRT(number)

Cú pháp hàm SQRT có các đối số sau đây:

Number Bắt buộc. Số mà bạn muốn tìm căn bậc nhì của nó.

Chú thích

Nếu number là số âm, hàm SQRT trả về giá trị lỗi #NUM! .

Xem thêm: Vì Sao Mu Origin Bản Việt Không Còn Hấp Dẫn Game Thủ? Cách Đăng Ký Tài Khoản Origin Để Chơi Game

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ trong bảng tiếp sau đây và dính vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để phương pháp hiển thị kết quả, nên chọn chúng, dấn F2 và sau đó nhấn Enter. Giả dụ cần, chúng ta cũng có thể điều chỉnh độ rộng cột nhằm xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

-16

Công thức

Mô tả

Kết quả

=SQRT(16)

Căn bậc hai của 16.

4

=SQRT(A2)

Căn bậc hai của -16. Vì đây là số âm, trả về thông báo lỗi #NUM! .

#NUM!

=SQRT(ABS(A2))

Tránh thông báo lỗi #NUM! bằng phương pháp trước hết hãy thực hiện hàm ABS nhằm tìm giá trị tuyệt đối của -16, tiếp nối tìm căn bậc hai.

4


*
*
*

Bạn phải thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng được cải thiện đầu tiên
Tham gia clblamgame.com sử dụng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
clblamgame.com Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phạt triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © clblamgame.com 2022