Hiệu ứng bảo vệ thanh xà trong chiến hạm câm lặng có tác dụng gì?