Nếu bạn là một trong web developer hoặc thường xuyên làm việc với những API chắc hẳn rằng bạn sẽ quá rất gần gũi với các con số 200, 404, 500... Bọn chúng là các Status Code của HTTP. Vậy có khi nào bạn từ bỏ hỏi ngoài những con số trên còn những số như thế nào không, chân thành và ý nghĩa của chúng là gì? trong blog này tôi sẽ xử lý điều này giúp bạn. Nào chúng ta ban đầu thôi.

Bạn đang xem: Http status code là gì

Trước tiên chúng ta sẽ mày mò một chút về HTTP Response. Khi nhận với phiên dịch một HTTP Request, Server đã gửi biểu thị phản hồi là một trong HTTP Response bao gồm các nguyên tố sau :

Một cái trạng thái (Status-Line)Không hoặc nhiều hơn nữa các ngôi trường Header (General|Response|Entity) được theo sau CRLFMột chiếc trống chỉ dòng dứt của những trường HeaderMột phần thân thông báo tùy ý

Dưới đó là một ví dụ về một HTTP Response

*

Bây giờ bọn họ sẽ tập trung chính vào dòng xoáy Status-Line: Một mẫu Status Line bao gồm phiên bản giao thức (HTTP-Version) sau đó là mã hóa trạng thái số (Status-Code) và nhiều từ thuần văn bạn dạng được liên kết của nó. Các thành phần được minh bạch bởi lốt cách

Status-Line = HTTP-Version Status-Code Reason-Phrase CRLFVí dụ :HTTP/1.1 404 Not FoundHTTP-Version : HTTP/1.1Status-Code : 404Reason-Phrase : Not FoundStatus code (Mã hóa trạng thái hay được call là mã trạng thái) là một số nguyên 3 ký tự, trong các số ấy ký tự trước tiên của Status-Code định nghĩa loại Response và hai ký tự cuối không có bất kể vai trò phân các loại nào. Bao gồm 5 quý giá của ký tự đầu tiên:

1xx: Information (Thông tin): Khi dìm được phần nhiều mã như vậy tức là request đã có server mừng đón và quá trình xử lý request đang được tiếp tục.2xx: Success (Thành công): Khi nhấn được các mã như vậy tức là request đã có được server tiếp nhận, hiểu và cách xử lý thành công3xx: Redirection (Chuyển hướng): Mã tinh thần này cho biết client cần có thêm kích hoạt để chấm dứt request4xx: Client Error (Lỗi Client): Nó nghĩa là request đựng cú pháp không đúng đắn hoặc không được thực hiện.5xx: hệ thống Error (Lỗi Server): Nó nghĩa là Server thua với việc thực hiện một request nhìn như có vẻ khả thi.

Status-Code HTTP là có thể giãn nở và vận dụng HTTP ko được yêu mong để hiểu chân thành và ý nghĩa của tất cả các mã tâm trạng được đăng ký. Một danh sách của tất cả các mã trạng thái đã được hỗ trợ trong một chương đơn lẻ cho các bạn tham khảo.

I. 1xx Infomation (Thông tin)

100 Continue: Chỉ 1 phần của Request được trao bởi vps (có thể là header với Client phải gửi tiếp body), mà lại miễn là nó không bị loại bỏ bỏ, Client nên thường xuyên với Request.101 Switching Protocols: Requester đang hỏi vps về câu hỏi thanh thay đổi Protocol với Server đã gật đầu điều đó

II. 2xx Success (Thành công)

200 OK: Request đang được tiếp nhận và xử trí thành công. Các Response thực tiễn trả về sẽ phụ thuộc vào vào cách thức HTTP của Request. Vào một GET Request, Response sẽ cất một thực thể khớp ứng với các tài nguyên yêu thương cầu, vào một POST Request, Response sẽ cất một thực thể biểu hiện hoặc đựng các công dụng của những action.201 Created: Request đã có xử lý, công dụng của việc xử lý tạo thành một resource mới.202 Accepted: Request được gật đầu đồng ý cho xử lý, nhưng vấn đề xử lý chưa hoàn thành.203 Non-authoritative Information (Xuất hiện từ HTTP/1.1): server là nơi biến hóa proxy (ví dụ một website accelerator) đã nhận được được 200 OK tuy vậy nó trả về một phiên phiên bản thay đổi (có thể là header) của Response nguyên gốc.204 No Content: Server đã xử lý thành công xuất sắc request mà lại không trả về bất cứ content nào.205 Reset Content: Server sẽ xử lý thành công xuất sắc request tuy nhiên không trả về bất cứ content nào. Rất khác với 204 No nội dung Response này yêu ước phía Client phải thiết lập lại document view.206 Partial Content: hệ thống chỉ trả về một trong những phần của resouce(dạng byte) bởi vì một range header được gửi vày phía Client. Những Range Header được sửa dụng bởi Client để được cho phép nối lại các phần của file tải về bị dán đoạn hoặc phân thành nhiều luồng download.

Xem thêm: Trường Stu - Trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn

III. 3xx Redirection (Sự chuyển hướng làn phân cách lại)

300 Multiple Choices: Một danh sách các link. Người tiêu dùng có thể chọn một link và tới địa chỉ đó. Về tối đa 5 địa chỉ. Ví dụ: List các file đoạn clip với format không giống nhau301 Moved Permanently: Request bây giờ và những request sau được yêu thương cầu dịch chuyển tới một URI mới.302 Found: Đây là 1 trong ví dụ cho thấy thêm sự mâu thuẫn giữa trong thực tế và quy chuẩn. Ở phiên bản HTTP/1.0 nó tức là yêu ước Client chuyển tìm hiểu một URL trong thời điểm tạm thời (tương tự như thể 301 Moved Permanently) nhưng phần nhiều các browser lại tiến hành nó với chân thành và ý nghĩa của 303 See Other(sẽ nói sau đây). Cho nên từ phiên bản HTTP/1.1 tất cả thêm hai mã 303 cùng 307 để phân minh rõ hành vi, nhưng một trong những ứng dụng web cùng framework vẫn thực hiện 302 như thể là 303.303 See Other (Xuất hiện nay từ HTTP/1.1): Response trả về của Request rất có thể tìm thấy ở một URL khác bằng cách sử dụng cách thức GET.304 Not Modified: Đây là Status-Code cho tới một If-Modified-Since hoặc If-None-Match header, nơi mà URL không được chỉnh sửa từ thời điểm ngày cụ thể.305 Use Proxy: tài nguyên yêu mong chỉ có sẵn thông qua một proxy, add mà được hỗ trợ trong các Response. Nhiều HTTP Client (như Mozilla và Internet Explorer) không xử trí một cách đúng đắn phản ứng với mã trạng thái này, đa số là bởi vì các tại sao an ninh.306 Switch Proxy: Mã này hiện không còn được sử dụng, ý nghĩa lúc đầu của nó là "Các Request tiếp theo nên sử dụng những proxy được chỉ định".307 Temporary Redirect (xuất hiện tại từ HTTP/1.1): vào trường phù hợp này, Request hiện tại tại cần được lặp lại một URI khác nhưng những Request sau này vẫn thực hiện URI gốc.

IV. 4xx: Client Error (Lỗi Client)

400 Bad Request: hệ thống không thể cách xử trí hoặc sẽ không còn xử lý các Request lỗi của phía client (ví dụ Request có cú pháp sai hoặc Request lừa đảo và chiếm đoạt tài sản định đường ...)401 Unauthorized: giống như như 403 Forbidden cơ mà được thực hiện khi yêu thương cầu xác thực là yêu cầu và dường như không thành công. Các Response bắt buộc phải có thành phần WWW-Authenticate chứa các thử thách với tài nguyên được yêu thương cầu. Một số trang web sự việc HTTP 401 lúc một showroom IP bị cấm từ các trang website (thường là các tên miền trang web) và địa chỉ cửa hàng cụ thể là phủ nhận quyền truy vấn một trang web.402 Payment Required: lúc này mã này không được sử dụng và nó được dự trữ mang lại tương lai. Mục đích lúc đầu là mã này có thể được áp dụng như là một phần của đề án tiền phương diện hoặc micropayment chuyên môn số, nhưng điều đó đã không xảy ra, với mã này thường không được sử dụng. Google API thực hiện Status-Code này trường hợp một công ty phát triển đặc biệt đã vượt quá giới hạn số lần yêu cầu.403 Forbidden: Request là phù hợp lệ mà lại server tự chối thỏa mãn nhu cầu nó. Nó tức là trái phép, người dùng không có quyền cần thiết để tiếp cận với các tài nguyên.404 Not Found: những tài nguyên bây giờ không được kiếm tìm thấy nhưng hoàn toàn có thể có vào tương lai. Những request tiếp theo sau của Client được chấp nhận.405 Method Not Allowed: Request method ko được cung cấp cho các tài nguyên được yêu cầu. Ví dụ như Một GET request đến một POST resource, PUT Request hotline đến một tài nguyên chỉ đọc.406 Not Acceptable: vps chỉ hoàn toàn có thể tạo một Response mà không được gật đầu bởi Client.407 Proxy Authentication Required: chúng ta phải xác thực với một server ủy quền trước lúc Request này được phục vụ.408 Request Timeout: Request tốn thời gian dài ra hơn thời gian server được sẵn sàng để đợi.409 Conflict: Request cần yếu được hoàn thành cũng chính vì sự xung đột, ví như là xung bỗng nhiên giữa nhiều sửa đổi đồng thời.410 Gone: những resource được yêu thương cầu không còn nữa và sẽ không tồn tại sẵn một lần nữa, khi chạm chán mã lỗi này Client tránh việc có cố tìm kiếm các tài nguyên này ở số đông lần sau.411 Length Required: Content-Length không được xác định rõ. Server đã không chấp nhận Request nào không tồn tại nó.412 Precondition Failed: Server đã không đáp ứng nhu cầu một trong số những điều khiếu nại tiên quyết của Client vào Request.413 Payload Too Large: Server vẫn không đồng ý yêu cầu, bởi vì đối tượng yêu mong là thừa rộng. Trước đây nó call là "Request Entity Too Large".414 URI Too Long: URI được cung ứng là quá dài để server xử lý, thường là công dụng của quá nhiều dữ liệu được mã hóa như là 1 truy vấn chuỗi của một GET Request, vào trường hợp đó nó cần được đổi khác sang một POST Request. Trước đây được hotline là "Request-URI Too Long"415 Unsupported truyền thông Type: Server vẫn không chấp nhận Request, cũng chính vì kiểu phương tiện đi lại không được hỗ trợ. Ví dụ khi Client upload một hình ảnh có định hình image/svg+xml, mà lại server yêu mong một định hình khác.416 Range Not Satisfiable: Client yêu thương cầu 1 phần của tập tin cơ mà server không thể cung ứng nó. Trước đây được gọi là "Requested Range Not Satisfiable"417 Expectation Failed: sever không thể thỏa mãn nhu cầu các yêu ước của ngôi trường Expect vào header.

V. 5xx: server Error (Lỗi Server)

500 Internal server Error: Một thông tin chung chung, được chỉ dẫn khi Server chạm mặt phải một trường hợp bất ngờ, Message ví dụ là ko phù hợp.501 Not Implemented: server không công nhận những Request method hoặc không có khả năng xử lý nó.502 Bad Gateway: vps đã chuyển động như một gateway hoặc proxy và cảm nhận một Response chưa hợp lệ từ sever nguồn.503 Service Unavailable: server hiện tại không tồn tại sẵn (Quá cài đặt hoặc được down để bảo trì). Nói chung đây chỉ là trạng thái tạm bợ thời.504 Gateway Timeout: vps đã vận động như một gateway hoặc proxy và không nhận được một Response từ máy chủ nguồn.505 HTTP Version Not Supported: hệ thống không cung ứng phiên phiên bản “giao thức HTTP”.

Trên đó là danh sách những Status-Code phổ biến nhất, ngoài ra còn nhiều các Status-Code tiêu chuẩn đã được mà lại nghĩa như : 418, 421, 506, 507, 508, 511 ...Cám ơn các bạn đã theo dõi.

VI. Tư liệu tham khảoList of HTTP status codes (Wiki): https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_status_codes