Câu 1: Hãy tính với in ra bảng lương của cơ quan bao gồm các thông tin: Hoten, ngaysinh, tenchucvu, tenphongban, luongchinh, phucapcv, dangphi, congdoanphi, thuclinh.

Bạn đang xem: Hướng dẫn access 2003

*

*

*

Chọn Next à Nextà Finshà Xuất kết quả, tiếp đến bấm nút lệnh 
*
 để về chính sách Design view

Tại cột ladangvien dòng Criteriayes à nghĩa là theo như sẽ khai báo lúc đầu thuộc tính yes/no chọn tick vào ô ladangvien = yes, đồ vật ngầm hiểu là yes và trái lại ko tick vào trang bị hiểu là No.


*

Câu 3:
Hãy lọc ra list cán bộ của một cơ sở nào đó, tên phòng ban được nhập từ keyboard khi query được kích hoạt;

Xem thêm: Không Gõ Được Bàn Phím - Cách Khắc Phục Khi Bị Lỗi Bàn Phím Không Gõ Được

Câu 4: Hãy lọc ra danh sách cán cỗ là Đảng viên và bao gồm thực lĩnh to hơn một số làm sao đó- được nhập từ bàn phím khi query được kích hoạt;
Câu 5: Hãy lọc ra danh sách cán cỗ mà năm sinh rơi vào tình thế trong một khoảng năm nào đó được nhập vào từ bàn phím. Ví dụ: khi kích hoạt query, Access yêu ước nhập vào tầm khoảng năm sinh từ thời điểm năm nào, mang lại năm nào. Lúc đó query vẫn lọc ra danh sách các cán bộ thoả mãn điều kiện đó;
Câu 6: Lọc ra danh sách cán bộ có tên được nhập vào từ keyboard khi kích hoạt query. Ví dụ: lúc query kích hoạt đang hỏi: Gõ vào tên phải xem? Sau lúc gõ vào một tên (có thể cả bọn họ hoặc cả họ với tên), máy tính sẽ lọc ra list cán bộ thảo mãn điều kiện;HD
HD: Ta làm cho như sau: chọn trường gioitinh them 2 ngôi trường Là Đảng viênChưa vào Đảng, gõ công thức nhu hình dưới. Ở đây chưa vào Đảng: IIf(=No,1), vì sao ta mang lại điều kiện đúng là 1 là mang đến ra hiệu quả là một biến ngẫu nhiên cho máy vi tính đếm mà lại thôi, thực ra ở chỗ 1 hoàn toàn có thể là kí trường đoản cú hoặc số các được( nếu như là cam kết tự thì chăm chú là nó yêu cầu nằm trong “ ” )Để lộ diện dòng Total ta vào viewtotals hoặc click 
*

+ chú ý những trường nào hiện thị lên thì quan trọng đếm cùng ngược lại. Ví dụ như hiển thị tên phòng ban có Kinh doanh, Kỹ thuật, sản xuất, không giống thì cần thiết đếm trường tenphongban mà lại ta đếm trường làm khóa chính của nó tức là phongbanID, tương từ ta đếm toàn bô cán bộ. (Xem hình dưới)
Một số dạng bài bác tập trong phần Query và lời giải bởi nhatthienkt.Chia sẻ trên BLOG của nhatthienkt’Blog
top 17 quyển sách tin học văn phòng trình bày các kiến thức cơ phiên bản về Hệ điều hành Windows, Microsoft Office, những áp dụng Internet...
Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.