CÁCH KHẮC CHẾ TRYNDAMERE ĐƠN GIẢN NHẤT TRONG LIÊN MINH HUYỀN THOẠI