CÁCH KHÔI PHỤC DỮ LIỆU TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID, IOS ĐÃ XOÁ NHANH GỌN