Khu vực nào sau đây được coi là thủ phủ của vương quốc talus?