Cách test, kiểm tra galaxy s7 cũ trước khi mua chuẩn không cần chỉnh