Mã vùng điện thoại cố định tp hồ chí minh, mã vùng hà nội là bao nhiêu?