Máy giặt hiện thông báo "cl" bàn phím không hoạt động?