Máy tính, laptop bị tắt nguồn đột ngột có gây hại không?