Mã giảm giá bình minh digital việt nam, khuyến mãi tháng 7/2021