Ngọn giáo của phán xét là trạng thái bất lợi xuất hiện trong phụ bản nào?