Người tuyết giận dữ dùng hấp thụ nhiệt tối đa bao nhiêu lần?