Người tuyết giận dữ sẽ triệu hồi bao nhiêu lõi băng giá dưới đất?