Hướng Dẫn Cách Chơi 3Q Trên Cùng 1 Máy, Cách Chơi Nhiều Nick 3Q Trên Cùng 1 Máy