Hướng dẫn cách chơi 3q trên cùng 1 máy, cách chơi nhiều nick 3q trên cùng 1 máy