Nét chữ là nết người. Viết đúng và biết dữ gìn gìn sựtrong sáng của tiếng Việt là diễn đạt ý thức của công dân so với chữ viết dântộc.
Quy củ là gì? Quy phạm là gì? đa số chúng ta chắc là nghequen lắm nhưng mà để giải thích rõ thì chắc hẳn rằng là ít bạn biết rõ. Vậy thì các bạn đọctiếp nhằm lần sau còn tồn tại cái mà ba hoa cùng bạn khác nhé