Sau khi nói: “ta sẽ chấm dứt nỗi đau của ngươi!' jinsoyun sẽ làm gì?