3 cách tải và cài đặt ứng dụng line trên máy tính, pc đơn giản