đừng mua tivi tích hợp dvb t2 khi chưa đọc bài viết này