HARI CHƯA BAO GIỜ KIỂM TRA ĐIỆN THỌAI CỦA TRẤN THÀNH: GIỮ CHỒNG THÔNG MINH LÀ XEM THÁI ĐỘ HÀNG NGÀY