Twitch mùa 11: bảng ngọc bổ trợ và cách chơi twitch di rung, twitch mùa 11: bảng ngọc, cách lên đồ