bộ ; chuyến ; chúc mừng ; cám ơn ; cùng ; kỳ diệu ; diệu ; giỏi ; giỏi lắm ; tốt tuyê ; xuất xắc ; hiền hậu ; tung hô ; hình hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; hạnh ; hết sẩy ; không còn sức tuyệt vời nhất ; hết xảy ; hết ý ; thần diệu ; kể hoàn hảo ; kỳ lạ này ; vi diệu ; kỳ quái ; là kỳ diệu ; lâng lâng ; lă ; lạ kỳ ; lạ đời ; kỳ lạ ; lộng lẫy ; lợi sợ ; món ; một ; bắt đầu tuyệt làm sao ; bắt đầu đẹp ; tuy vậy ; nhất ; nó vận động ; khác người ; quá hoàn hảo nhất ; râ ́ t ; ví dụ ; rất lôi cuốn ; siêu thú vị ; vô cùng tuyệt sao ; rất tuyệt vời và hoàn hảo nhất ; khôn xiết tuyệt ; rất tốt ; rất ; siêu đã ; hết sức được ; khôn xiết đẹp ; rồi ; sự trộn trộn tuyệt vời nhất ; sự tuyệt vời nhất ; sự tuyệt vời nhất đó ; t phi thươ ; t tô ́ t ; t ; thâ ̣ t tuyê ̣ t pha ; thâ ̣ t tuyê ̣ t ; thì thật hoàn hảo nhất ; độc đáo hơn ; độc đáo ; thú ; thần kỳ ; thật tốt ; thiệt sự hoàn hảo nhất ; thật hoàn hảo nhất ; thật hoàn hảo nhất đấy ; thật tốt ; thật rất đẹp ; tuyê ̣ t qua ; tuyê ̣ t qua ́ ; tuyê ̣ t vơ ; tuyê ̣ t ; tuyện vời ; tuyệt diệu của ; xuất xắc diệu ; giỏi hơn ; tuyệt hảo ; xuất xắc lắm ; giỏi quá ; tốt thật ; giỏi với ; tuyệt đối này ; tuyệt đối quá ; tuyệt vời nhất ; hoàn hảo và tuyệt vời nhất đấy ; xuất xắc ; giỏi đấy rò rỉ ; tuyệt đấy ; tuyệt rất đẹp ; đánh ́ t ; tả thì xuất xắc lắm ; tốt lắm ; giỏi quá ; giỏi ; xuất sắc đấy ; giỏi đẹp ; uy ; mừng rơn ; vui ; vĩ ; quá ; vậy new tuyệt làm sao ; vỗ ; vời mà ; vời duy nhất ; vời ; vời ạ ; wow ; dễ thương ; điều hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; điệu ; được rồi ; đẹp mắt cả ; rất đẹp quá ; rất đẹp thật ; đẹp ; ́ t ; ̣ t phi thươ ; ̣ t tuyê ̣ t ; ̣ t ;
báu ; cỗ ; chuyến ; chúc mừng ; cám ơn ; thuộc ; kỳ diệu ; diệu ; xuất sắc ; xuất xắc lắm ; tốt tuyê ; giỏi ; hiền đức ; hoan hô ; hình tuyệt đối ; hạnh ; không còn sẩy ; không còn sức hoàn hảo nhất ; không còn xảy ; hết ý ; diệu kì ; kể tuyệt vời nhất ; vi diệu này ; vi diệu ; kỳ cục ; là kỳ diệu ; lâng lâng ; lă ; kỳ lạ kỳ ; quái lạ ; kỳ lạ ; long lanh ; lợi hại ; muồn ; món ; một ; new tuyệt làm thế nào ; bắt đầu đẹp ; ngon ; nhưng lại ; nó vận động ; phi thường ; quá hoàn hảo ; râ ́ t ; ví dụ ; rất thú vị ; khôn xiết thú vị ; siêu tuyệt sao ; rất hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; hết sức tuyệt ; tốt nhất ; vô cùng ; khôn xiết đã ; siêu được ; vô cùng đẹp ; rồi ; sự trộn trộn hoàn hảo và tuyệt vời nhất ; sự tuyệt đối hoàn hảo ; sự tuyệt vời đó ; t ky ̀ diê ̣ ; t phi thươ ; t sơn ́ t ; t ; thì thật tuyệt vời và hoàn hảo nhất ; độc đáo hơn ; thú vui ; thú ; thần kỳ ; thiệt sự tuyệt đối ; thật tuyệt đối hoàn hảo ; thật tuyệt đối đấy ; thật hay ; thật đẹp ; tuyê ̣ t qua ; tuyê ̣ t qua ́ ; tuyê ̣ t vơ ; tuyê ̣ t ; tuyện vời ; tuyệt diệu của ; tuyệt diệu ; tốt hơn ; tuyệt vời ; tuyệt lắm ; tuyệt quá ; xuất xắc thật ; hay với ; hoàn hảo nhất này ; tuyệt đối hoàn hảo quá ; tuyệt đối hoàn hảo ; hoàn hảo và tuyệt vời nhất đấy ; xuất xắc ; tốt đấy rò rỉ ; tuyệt đấy ; tuyệt đẹp mắt ; đánh ́ t ; tả thì tuyệt lắm ; tốt lắm ; giỏi quá ; xuất sắc ; giỏi đấy ; uy ; vui ; vâ ̣ ; vĩ ; quá ; vậy bắt đầu tuyệt làm sao ; vỗ ; vời mà ; vời duy nhất ; vời ; vời ạ ; wow ; dễ thương ; điều hoàn hảo nhất ; điệu ; được rồi ; đẹp cả ; đẹp mắt quá ; đẹp mắt thật ; đẹp ; đời ; ́ t ; ̣ t phi thươ ; ̣ t tuyê ̣ t ; ̣ t ;
wonderful; fantastic; grand; howling; marvellous; marvelous; rattling; terrific; tremendous; wondrous