——————————————

2. Xóa hình ảnh của thông tin tài khoản GoogleDành mang lại giao diện cũ.

Đây là giao diện cũ, trường hợp đồ họa của bạn ko giống như vắt này thì kéo xuống chọn hướng dẫn cho bối cảnh new nhé.